Remove this ad

Lead

Jun 26 10 3:39 AM

Tags : :

HTC có tượng gốm Bát Tràng tích Tô Vũ chăn dê, tặng các bác xem vui cuối tuần.
Tượng nặn vuốt tay cốt xốp nhẹ, cao 13,5 cm. Từng đăng góp vui trên PDS topic cùng tích Tô Vũ.


Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help